Unia
    Ochrona     Sprzątanie     Szkolenia     Strzelnica     Krawiectwo
Firma
Ochrona
Szkolenia

Strzelnica
Sprzątanie
Krawiectwo
Oddziały

Unia

 Ochrona
OCHRONA STACJONARNA

Pracownicy ochrony stacjonarnej prowadzą działania prewencyjne mające na celu zapobieganie kradzieżom, włamaniom, zniszczeniom i dewastacjom mienia. Podejmujemy wszelkie niezbędne kroki ograniczające do minimum ryzyko wystąpienia przestępstw przeciwko mieniu oraz ryzyko powstawania szkód. Stały, bezpośredni nadzór nad powierzonym nam mieniem jest gwarancją jego bezpieczeństwa. System ochrony jest ściśle dostosowany do specyfiki obiektu, opracowany na podstawie analiz potrzeb i potencjalnych zagrożeń. Wsparciem dla ochrony stacjonarnej jest możliwość wezwania przez pracowników Unii, w każdym uzasadnionym przypadku zmotoryzowanej i uzbrojonej Grupy Interwencyjnej.

Ochrona

Pracownicy ochrony są jednolicie umundurowani, wyposażeni w nowoczesny sprzęt oraz środki łączności zapewniające niezawodną łączność z całodobową Stacją Monitorowania Alarmów. Realizacja zadań ochrony odbywa się z poszanowaniem obowiązującego prawa oraz interesu klienta, z zachowaniem zasad etyki i sztuki zawodowej.

Ochroną stacjonarną objęte są banki, duże zakłady przemysłowe, obiekty biurowe, magazynowe, handlowe, centra usługowe, imprezy masowe. Na zlecenie klientów przygotowujemy analizy ryzyka oraz ekspertyzy stanu zabezpieczenia obiektów.

Ochrona

Świadczymy również kompleksowe usługi w zakresie ochrony imprez masowych odbywających się na terenie całego kraju. Bezpłatnie wykonujemy plany ochrony imprez masowych i uzgadniamy je z Policją i strażą Pożarną.

Zatrudniamy ponad 400 pracowników ochrony z czego ponad 100 posiada licencje pracowników ochrony fizycznej I i II stopnia, wydane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji.
Licencjonowani pracownicy wykonują czynności ochronne w obiektach podlegających obowiązkowej ochronie i są wyposażeni w broń palną i środki przymusu bezpośredniego.

Personalizacja
Współpraca
Panel

UNIA Spółka z o.o., 75-837 Koszalin, ul. Lechicka 23
tel: 943 424 035, fax: 943 423 505, e-mail: koszalin@unia.koszalin.pl
NIP: 6692516360, REGON: 321188475, KRS: 0000416807, Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 2.703.000,00zł
nr konta bankowego: Bank PEKAO S.A. II O. w Koszalinie 50 1240 3653 1111 0000 4188 1174
Admin © 2005-2017 Dariusz Czerwiński