Unia
    Ochrona     Sprzątanie     Szkolenia     Strzelnica     Krawiectwo
Firma
Ochrona
Szkolenia

Strzelnica
Sprzątanie
Krawiectwo
Oddziały

Unia

 Ochrona
KONWOJOWANIE WARTOŚCI I INKASO

Z naszych usług w tym zakresie korzysta wielu klientów. Potrzeby w zakresie bezpiecznego transportu wartości dotyczą przemysłu i administracji, biur i stacji benzynowych, sklepów, centrów handlowych i rozrywki, sieci dystrybucji i punktów usługowych, lokali gastronomicznych, praktycznie wszystkich, którzy nie chcą w imię wątpliwych oszczędności narażać swojego personelu na niepotrzebne ryzyko i nieodwracalne w skutkach niebezpieczeństwa.

Ochrona

Dysponujemy odpowiednim parkiem pojazdów przystosowanych oraz wysoko kwalifikowanym personelem, poddanym stałemu programowi szkolenia i doskonalenia umiejętności. Pracownicy konwoju wyposażeni są w broń palną oraz środki przymusu bezpośredniego, posiadają kamizelki i hełmy kuloodporne. Doświadczenie na rynku oraz duży potencjał organizacyjny i ekonomiczny, pozwalają nam przygotować i wdrożyć optymalne pod kątem czasu i kosztów rozwiązania logistyczne.

Ochrona

Konwój wartości pieniężnych i przedmiotów wartościowych wykonujemy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.

Nasza propozycja jest również dopasowana do potrzeb - w zakresie rozwiązań organizacyjnych, zastosowanych środków oraz ceny usługi.

Oferujemy :

  • inkaso wartości i wpłaty do banku klienta,
  • zasilenia w bilon i banknoty
  • jednostkowe konwoje,
  • ochronę transportów towarów

Personalizacja
Współpraca
Panel

UNIA Spółka z o.o., 75-837 Koszalin, ul. Lechicka 23
tel: 943 424 035, fax: 943 423 505, e-mail: koszalin@unia.koszalin.pl
NIP: 6692516360, REGON: 321188475, KRS: 0000416807, Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 2.703.000,00zł
nr konta bankowego: Bank PEKAO S.A. II O. w Koszalinie 50 1240 3653 1111 0000 4188 1174
Admin © 2005-2017 Dariusz Czerwiński