Unia
 Piątek, 26 sierpnia 2016r.     Ochrona     Sprzątanie     Szkolenia     Strzelnica     Druk cyfrowy     Krawiectwo
Firma
Ochrona
Druk cyfrowy
Strzelnica
Sprzątanie
Krawiectwo
Szkolenia
Opieka
Oddziały

Unia Unia

 Szkolenia
SZKOLENIE DOSKONALĄCE
DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU PRAKTYCZNEGO
NA LICENCJĘ PRACOWNIKA OCHRONY
Naucz się sprawnego posługiwania się bronią i zdaj egzamin na licencję!

"UNIA" w Koszalinie, Centrum Doskonalenia Zawodowego zaprasza Państwa do udziału w szkoleniu doskonalącym, które poprowadzą specjaliści mający za sobą bogate i wieloletnie doświadczenie w szkoleniu służb mundurowych.

Szkolenie doskonalące jest skierowane do osób przystępujących do egzaminu praktycznego na licencję pracownika ochrony.

Cel szkolenia:
 • uzupełnienie wiedzy w zakresie budowy oraz zasad działania broni palnej,
 • doskonalenie umiejętności bezpiecznego obchodzenia się z bronią palną,
 • strzelanie praktyczne zgodne z Instrukcją Szkolenia Strzeleckiego Pracowników Ochrony (załącznik nr 2 do Rozporządzenia MSWiA z dnia 07.08.1998 r.
Szczegóły oferty szkoleniowej:
 • Szkolenie składa się z dwóch części:
  - teoretycznej (budowa broni),
  - praktycznej (strzelanie).
 • Odpowiednie środki dydaktyczne, a w szczególności: broń (pistolety Glock 17, P-99 Walther i P-83, pistolet maszynowy PM-98 Glauberyt, strzelbę gładkolufową), tarcze i amunicje (ilości 60 szt.) oraz tablice poglądowe zabezpiecza organizator szkolenia.
 • Czas trwania szkolenia: od 5 do 7 godzin w zależności od liczby uczestników.
 • Koszt uczestnictwa w szkoleniu:
  - indywidualnie – 400,00 zł/osobę
  - w grupie 2 osobowej – 350,00 zł/osobę
  - w grupie 3 osobowej – 300,00 zł/osobę
  - w grupie 4 osobowej – 280,00 zł/osobę
  - w grupie 5 osobowej – 270,00 zł/osobę
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Panią Iwoną Marcisz z działu sprzedaży tel.: 94 342 40 35 wew. 328, kom. 665 370 357, email: iwona.marcisz@unia.koszalin.pl.
Żadne pytanie egzaminacyjne już Cię nie zaskoczy!

Strzelnica Strzelnica

Program szkolenia doskonalącego
dla osób przystępujących do egzaminu praktycznego
na licencję pracownika ochrony
 1. Zagadnienia teoretyczne:
  1. Zasady bezpiecznego obchodzenia i posługiwania się bronią palną.
  2. Zasady bezpiecznego zachowania się na strzelnicy
  3. Podział, ogólna budowa, zasada działania broni krótkiej i długiej
  4. Najczęściej występujące przyczyny i objawy zacięcia broni oraz sposoby skutecznego ich usuwania
  5. Zasady celnego strzelania: - postawy strzeleckie, - trzymanie broni, - zgrywanie przyrządów celowniczych, - ściąganie języka spustowego, - omówienie typowych błędów popełnianych przez strzelającego.
 2. Trening praktyczny (strzelanie):
  1. Postawy strzeleckie, dobywanie i prawidłowe trzymanie broni, zgrywanie przyrządów celowniczych, ściąganie języka spustowego – trening „na sucho”.
  2. Strzelanie na celność i skupienie.
  3. Strzelanie z różnych postaw.
  4. Zasady postępowania przy dysfunkcji broni.
  5. Strzelanie do kilku celów (dystans 10-15 m).
  6. Strzelanie do kilku celów z różnych postaw.
  7. Ćwiczenie technik prowadzenia ognia.
 3. Opis poszczególnych rodzajów strzelania: zgodne z Instrukcją Szkolenia Strzeleckiego Pracowników Ochrony (załącznik nr 2 do Rozporządzenia MSWiA z dnia 07.08.1998 r.)
Strzelanie Nr 1 - Przygotowawcze Broń – pistolet Glock
Cel: Tarcza TS-2
Odległość: 10 m
Liczba naboi: 6 szt.
Postawa: stojąca frontalna
Czas: dowolny
Strzelanie Nr 2 - Szkolne Broń: pistolet Glock
Cel: Tarcza TS-2
Odległość: 15 m
Liczba naboi: 6 szt.
Postawa: stojąca frontalna
Czas: 25 sekund
Strzelanie Nr 3 - szkolne Broń: pistolet Glock
Cel: figura TS-3
Odległość: 15 m
Liczba naboi: 12 szt.
Postawa: stojąca, a następnie klęcząca
Czas: 45 sek.
Strzelanie Nr 4 - dynamiczne Broń: pistolet Glock
Cel: figura TS-9
Odległość: 15 m i 10 m
Dobieg: 25 m
Liczba naboi: 10 szt.
Postawa: na 15 m klęcząca, na 10 m stojąca
Czas: 45 sek.
Strzelanie Nr 5 - sytuacyjne Broń: pistolet Glock
Cel: figura TS-3a
Odległość: 15 m i 10 m
Dobieg: 20 m
Liczba naboi: 12 szt.
Postawa: 15 stojąca, 10 m klęcząca
Czas: 45 sek.
Strzelanie Nr 6 - szkolne Broń: pistolet maszynowy PM-98
Cel: figura TS-3
Odległość: 20 m
Liczba naboi: 9 szt. krótkimi seriami
Postawa: stojąca (pistolet maszynowy z wysuniętą kolbą – broń trzymana oburącz)
Czas: dowolny
Strzelanie Nr 7 - szkolne Broń: strzelba gładkolufowa
Cel: figura TS-3a
Odległość: 15 m
Liczba naboi: 4 szt. Kal. 12/76
Postawa: klęcząca
Czas: dowolny
Personalizacja
Współpraca
Panel
UNIA Spółka z o.o., 75-837 Koszalin, ul. Lechicka 23
tel: 943 424 035, fax: 943 423 505, e-mail: koszalin@unia.koszalin.pl
NIP: 6692516360, REGON: 321188475, KRS: 0000416807, Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 2.703.000,00zł
nr konta bankowego: Bank PEKAO S.A. II O. w Koszalinie 50 1240 3653 1111 0000 4188 1174
Admin © 2005-2015 Dariusz Czerwiński