Unia
    Ochrona     Sprzątanie     Szkolenia     Strzelnica     Druk cyfrowy     Krawiectwo
Firma
Ochrona
Szkolenia
Strzelnica
Sprzątanie
Krawiectwo
Druk cyfrowy
Oddziały

 Szkolenia
SZKOLENIE DOSKONALCE
DLA OSB PRZYSTPUJCYCH DO EGZAMINU PRAKTYCZNEGO
NA LICENCJ PRACOWNIKA OCHRONY
Naucz si sprawnego posugiwania si broni i zdaj egzamin na licencj!

"UNIA" w Koszalinie, Centrum Doskonalenia Zawodowego zaprasza Pastwa do udziau w szkoleniu doskonalcym, ktre poprowadz specjalici majcy za sob bogate i wieloletnie dowiadczenie w szkoleniu sub mundurowych.

Szkolenie doskonalce jest skierowane do osb przystpujcych do egzaminu praktycznego na licencj pracownika ochrony.

Cel szkolenia:
 • uzupenienie wiedzy w zakresie budowy oraz zasad dziaania broni palnej,
 • doskonalenie umiejtnoci bezpiecznego obchodzenia si z broni paln,
 • strzelanie praktyczne zgodne z Instrukcj Szkolenia Strzeleckiego Pracownikw Ochrony (zacznik nr 2 do Rozporzdzenia MSWiA z dnia 07.08.1998 r.
Szczegy oferty szkoleniowej:
 • Szkolenie skada si z dwch czci:
  - teoretycznej (budowa broni),
  - praktycznej (strzelanie).
 • Odpowiednie rodki dydaktyczne, a w szczeglnoci: bro (pistolety Glock 17, P-99 Walther i P-83, pistolet maszynowy PM-98 Glauberyt, strzelb gadkolufow), tarcze i amunicje (iloci 60 szt.) oraz tablice pogldowe zabezpiecza organizator szkolenia.
 • Czas trwania szkolenia: od 5 do 7 godzin w zalenoci od liczby uczestnikw.
 • Koszt uczestnictwa w szkoleniu:
  - indywidualnie – 400,00 z/osob
  - w grupie 2 osobowej – 350,00 z/osob
  - w grupie 3 osobowej – 300,00 z/osob
  - w grupie 4 osobowej – 280,00 z/osob
  - w grupie 5 osobowej – 270,00 z/osob
W przypadku dodatkowych pyta prosimy o kontakt z Pani Iwon Marcisz z dziau sprzeday tel.: 94 342 40 35 wew. 328, kom. 665 370 357, email: iwona.marcisz@unia.koszalin.pl.
adne pytanie egzaminacyjne ju Ci nie zaskoczy!

Strzelnica Strzelnica

Program szkolenia doskonalcego
dla osb przystpujcych do egzaminu praktycznego
na licencj pracownika ochrony
 1. Zagadnienia teoretyczne:
  1. Zasady bezpiecznego obchodzenia i posugiwania si broni paln.
  2. Zasady bezpiecznego zachowania si na strzelnicy
  3. Podzia, oglna budowa, zasada dziaania broni krtkiej i dugiej
  4. Najczciej wystpujce przyczyny i objawy zacicia broni oraz sposoby skutecznego ich usuwania
  5. Zasady celnego strzelania: - postawy strzeleckie, - trzymanie broni, - zgrywanie przyrzdw celowniczych, - ciganie jzyka spustowego, - omwienie typowych bdw popenianych przez strzelajcego.
 2. Trening praktyczny (strzelanie):
  1. Postawy strzeleckie, dobywanie i prawidowe trzymanie broni, zgrywanie przyrzdw celowniczych, ciganie jzyka spustowego – trening „na sucho”.
  2. Strzelanie na celno i skupienie.
  3. Strzelanie z rnych postaw.
  4. Zasady postpowania przy dysfunkcji broni.
  5. Strzelanie do kilku celw (dystans 10-15 m).
  6. Strzelanie do kilku celw z rnych postaw.
  7. wiczenie technik prowadzenia ognia.
 3. Opis poszczeglnych rodzajw strzelania: zgodne z Instrukcj Szkolenia Strzeleckiego Pracownikw Ochrony (zacznik nr 2 do Rozporzdzenia MSWiA z dnia 07.08.1998 r.)
Strzelanie Nr 1 - Przygotowawcze Bro – pistolet Glock
Cel: Tarcza TS-2
Odlego: 10 m
Liczba naboi: 6 szt.
Postawa: stojca frontalna
Czas: dowolny
Strzelanie Nr 2 - Szkolne Bro: pistolet Glock
Cel: Tarcza TS-2
Odlego: 15 m
Liczba naboi: 6 szt.
Postawa: stojca frontalna
Czas: 25 sekund
Strzelanie Nr 3 - szkolne Bro: pistolet Glock
Cel: figura TS-3
Odlego: 15 m
Liczba naboi: 12 szt.
Postawa: stojca, a nastpnie klczca
Czas: 45 sek.
Strzelanie Nr 4 - dynamiczne Bro: pistolet Glock
Cel: figura TS-9
Odlego: 15 m i 10 m
Dobieg: 25 m
Liczba naboi: 10 szt.
Postawa: na 15 m klczca, na 10 m stojca
Czas: 45 sek.
Strzelanie Nr 5 - sytuacyjne Bro: pistolet Glock
Cel: figura TS-3a
Odlego: 15 m i 10 m
Dobieg: 20 m
Liczba naboi: 12 szt.
Postawa: 15 stojca, 10 m klczca
Czas: 45 sek.
Strzelanie Nr 6 - szkolne Bro: pistolet maszynowy PM-98
Cel: figura TS-3
Odlego: 20 m
Liczba naboi: 9 szt. krtkimi seriami
Postawa: stojca (pistolet maszynowy z wysunit kolb – bro trzymana oburcz)
Czas: dowolny
Strzelanie Nr 7 - szkolne Bro: strzelba gadkolufowa
Cel: figura TS-3a
Odlego: 15 m
Liczba naboi: 4 szt. Kal. 12/76
Postawa: klczca
Czas: dowolny
Personalizacja
Współpraca
Panel
UNIA Spółka z o.o., 75-837 Koszalin, ul. Lechicka 23
tel: 943 424 035, fax: 943 423 505, e-mail: koszalin@unia.koszalin.pl
NIP: 6692516360, REGON: 321188475, KRS: 0000416807, Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 2.703.000,00zł
nr konta bankowego: Bank PEKAO S.A. II O. w Koszalinie 50 1240 3653 1111 0000 4188 1174
Admin © 2005-2015 Dariusz Czerwiński