75-837 Koszalin,
ul. Lechicka 23

94 342 40 35
u@unia.koszalin.pl

Kurs kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej

PROGRAM
Kurs prowadzony jest zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami Ustawy o Ochronie Osób i Mienia z dnia 22.08.1997 r.
Program kursu obejmuje 245 godzin wykładów oraz zajęć praktycznych.
Zajęcia odbywają w systemie: piątek, sobota, niedziela

UPRAWNIENIA
Kurs kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.
Zaświadczenie uprawnia uczestnika szkolenia do ubiegania się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w trybie określonym w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz.U. 1997 nr 114 poz. 740 z póź.zm.)

WYKŁADOWCY
Specjaliści, praktycy.
Miejsce szkolenia: Obiekty Unia Sp. z o.o. : sala wykładowa ul. Lechicka23 i Strzelnica kryta ul. Szczecińska 25a

Warunkiem uzyskania wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony jest:
• Ukończenie kursu kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej z pozytywnym wynikiem egzaminu;
• Przeprowadzenie badań i uzyskanie orzeczeń lekarskich stwierdzających zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej;
• Wystąpienie do Komendanta Wojewódzkiego Policji z pisemnym wnioskiem o dokonanie wpisu listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz dokonanie opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia o wpisie.

Z wnioskiem o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej mogą wystąpić osoby, które:
• mają ukończone 21 lat;
• posiadają wykształcenie minimum podstawowe lub gimnazjalne;
• posiadają obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
mają pełną zdolność do czynności prawnych;
• nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko nim postępowanie karne o takie przestępstwo;
• posiadają nienaganną opinię wydaną przez właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Komendanta Powiatowego Policji (rejonowego, miejskiego), sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych przez Policję informacji (albo przez organ właściwego szczebla i kompetencji tych państw, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby - w przypadku osób obywateli innych państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz obywatela polskiego zamieszkałego na terenie tych państw.
• posiadają zdolność fizyczną oraz psychiczną do wykonywania zadań kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, stwierdzoną orzeczeniami lekarskimi i psychologicznym, których ważność nie upłynęła.

Zapraszamy do udziału w kursie!

Formularz zgłoszeniowy

 

Szczegółowe informacje pod numerami telefonów:
tel.: 94 342 40 35 wew. 329
fax: 94 342 35 05
tel. kom. 605 821 868
lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.