75-837 Koszalin,
ul. Lechicka 23

94 342 40 35
u@unia.koszalin.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI DOT. KORESPONDENCJI E-MAIL

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy dane osobowe zawarte w treści korespondencji e-mail.

Dane te są przetwarzane w celu wymiany i archiwizacji korespondencji. Szczegóły znajdują się poniżej.

 1. Administratorem danych osobowych jest UNIA Spółka z o.o. w Koszalinie, ul. Lechicka 23, 75-837 Koszalin, (nr tel.: 94 342 40 35, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), KRS: 0000416807 REGON: 321188475, NIP: 6692516360, dalej jako „UNIA”.
 2. Cele i podstawy przetwarzania: Dane przetwarzane są w celu wymiany korespondencji e-mail oraz jej archiwizacji na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co stanowi prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Odbiorcy danych: Dane osobowe zawarte w korespondencji e-mail powierzane są do przetwarzania dla ZETO Koszalin Sp. z o. o - usługodawca hostingowy.

Dane osobowe zawarte w korespondencji mogą zostać również udostępnione w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa podmiotom uprawnionym na podstawie tychże przepisów prawa. Chodzi tutaj w szczególności o organy ścigania, sądy, prokuratury itp.

 1. Dane osobowe przechowywane są na serwerach zlokalizowanych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i nie dochodzi w tym zakresie do ich przekazywania do żadnego państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 2. Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia komunikacji z UNIA. Po tym okresie mogą zostać usunięte, ale mogę również podlegać archiwizacji, jeżeli uznamy, że przebieg komunikacji uzasadnia takową archiwizację, np. z uwagi na potrzebę wykazania tego przebiegu w przyszłości. W tym zakresie nie jesteśmy w stanie określić jednoznacznego terminu usunięcia danych.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu / Pani następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Pana / Pani zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Pana / Pani dane, może Pan / Pani żądać, abyśmy je usunęli),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego (jeżeli stwierdzi Pan / Pani, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, może Pan / Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

W celu wykonania swoich praw prosimy skierować swoje żądanie pod adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Proszę pamiętać, że przed realizacją uprawnień będziemy musieli odpowiednio Pana / Panią zidentyfikować.

 1. Dane przekazywane są w sposób naturalny w związku z prowadzoną komunikacją. Nie ma możliwości nawiązania komunikacji bez przekazania choćby podstawowego katalogu danych, biorąc pod uwagę, że każda wiadomość e-mail pewne dane zawiera.