75-837 Koszalin,
ul. Lechicka 23

94 342 40 35
u@unia.koszalin.pl

OBECNIE POSZUKUJEMY:

Zatrudnimy osobę do sprzątania - Koszalin, Sianów

1) Miejsce pracy: Koszalin
umowa o pracę na cały etat - wynagrodzenie 3.010,00 zł
Zadania:
• sprzątanie pomieszczeń, odkurzanie, mycie posadzek, wycieranie kurzu, sprzątanie sanitariatów, mycie okien
Godziny pracy:
• praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 21.00

2) Miejsce pracy: Koszalin
umowa o pracę na 1/2 etatu-wynagrodzenie 1.505,00 zł
Zadania:
• sprzątanie pomieszczeń, odkurzanie, mycie posadzek, wycieranie kurzu, sprzątanie sanitariatów, mycie okien
Godziny pracy:
• praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 11.00

3) Miejsce pracy: Sianów
umowa na zlecenie -wynagrodzenie 19,70 zł/godz.
Zadania:
• sprzątanie pomieszczeń socjalnych, szatni, korytarzy, stołówek, palarni, biur
Godziny pracy:
• na zastępstwa

Ze względu na posiadany przez Spółkę status Zakładu Pracy Chronionej, oferujemy również:
• szansę rozwoju zawodowego osobom z orzeczoną niepełnosprawnością,
• możliwość korzystania z uprawnień wynikających z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
• Osoby zainteresowane proszę o kontakt telefoniczny w godzinach 09:00-17:00
• tel. 603 695 132


Miejsce pracy: Sianów

Zadania:
sprzątanie pomieszczeń biurowych i socjalnych

Godziny pracy:
praca w godzinach od 15.00 do 19.00

Wymagania:
wykształcenie podstawowe/średnie
rzetelność
dokładność
samodzielność
punktualność

Oferujemy:
pracę w Firmie o ugruntowanej pozycji na rynku zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia

Ze względu na posiadany przez Spółkę status Zakładu Pracy Chronionej, oferujemy również:
szansę rozwoju zawodowego osobom z orzeczoną niepełnosprawnością, możliwość korzystania z uprawnień wynikających z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
    
Osoby zainteresowane proszę o kontakt telefoniczny w godzinach 09:00-17:00, tel. 785 883 553

 


INFORMACJE DOTYCZĄ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI W UNIA SP. Z O.O. W KOSZALINIE

Administrator, Inspektor Ochrony Danych Osobowych

  1. Administratorem Twoich danych osobowych – przetwarzanych w procesie rekrutacji - jest UNIA sp. z o. o w Koszalinie, KRS: 0000416807, adres: 75-837 Koszalin, ul. Lechicka 23, tel.: (+48) 94 342 40 35, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., (dalej: „UNIA”):
  2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w UNIA sprawuje Inspektor Ochrony Danych (dalej: „Inspektor”): adres: IOD - Malwina Nowik, 75-837 Koszalin, ul. Lechicka 23, email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  3. Możesz kontaktować się z Inspektorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, także w razie wątpliwości co do Twoich praw.

W jakim celu i jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2], natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody[3], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
UNIA będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie[5], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane nie będą przekazywane osobą trzecim.  

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
  5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

[1]Art. 22ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);
[2]Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.) (dalej: RODO);
[3]Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
[4]Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
[5]Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.