75-837 Koszalin,
ul. Lechicka 23

94 342 40 35
u@unia.koszalin.pl

 

Jesteśmy najdłużej działającą firmą świadczącą kompleksowe usługi ochrony na lokalnym rynku.
Posiadamy biura w Koszalinie, Kołobrzegu i Człuchowie.

Najważniejszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa naszym Klientom, ochrona Ich życia, zdrowia i mienia. Wszystkie działania oparte są na wieloletnim doświadczeniu, rzetelności, pasji oraz ciągłym doskonaleniu umiejętności i podnoszeniu kwalifikacji pracowników.

 

Gwarancją świadczenia usług ochrony o najwyższej jakości są:
• Koncesja Nr L-0596/00 na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, wydana 26 kwietnia 2000 roku przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;
• Weryfikowany corocznie Certyfikat Jakości w zakresie Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015-10 w zakresie projektowania i świadczenia usług ochrony osób i mienia;
• Status SUFO – Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochronnej;
• Polisa ubezpieczeniowa OC z tytułu prowadzenia  działalności gospodarczej;
• Dodatkowe ubezpieczenie grupowe OC pracowników ochrony;
• Członkostwo od 20 lipca 1999  roku w Polskiej Izbie Ochrony (nr ewidencyjny 429).


Świadczymy kompleksowe usługi ochrony w formie:
• Bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia
– stałej i doraźnej;
– monitorowania elektronicznych systemów alarmowych z niezwłoczną reakcją własnych Grup Interwencyjnych;

Zabezpieczenia technicznego polegającego na:
• montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących włamanie lub napad;
• montażu systemów telewizji użytkowej;
• montażu systemów kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy;
• serwisie, naprawie oraz konserwacji systemów alarmowych.

Wykonujemy i doprowadzamy do uzgodnienia przez Komendanta Wojewódzkiego Policji "Planu Ochrony" obiektu podlegającego obowiązkowej ochronie.


Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!