75-837 Koszalin,
ul. Lechicka 23

94 342 40 35
u@unia.koszalin.pl

REGULAMIN Otwartych Zawodów Strzeleckich 2019

 

CEL ZAWODÓW  
1. Integracja środowiska strzeleckiego.   
2. Doskonalenie umiejętności strzeleckich.  
3. Rywalizacja sportowa i rekreacja.  
4. Popularyzacja sportu strzeleckiego.  
5. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu.  

ORGANIZATORZY ZAWODÓW:  
UNIA Sp. z o. o. w Koszalinie   
Koszaliński Klub Strzelecki „Kaliber”  

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: Według poniższego terminarza:   
19.01.2019 r. godz. 9.00 (sobota) Zawody z udziałem obserwatora PZSS  
16.02.2019 r. godz. 9.00 (sobota) Zawody z udziałem obserwatora ZZSS        
23.03.2019 r. godz. 9.00 (sobota) Zawody z udziałem obserwatora ZZSS  
13.04.2019 r. godz. 9.00 (sobota) Zawody z udziałem obserwatora ZZSS  
25.05.2019 r. godz. 9.00 (sobota) Puchar Prezydenta Miasta Koszalina Zawody z udziałem obserwatora ZZSS  
15.06.2019 r. godz. 9.00 (sobota) Zawody z udziałem obserwatora ZZSS        
21.09.2019 r. godz. 9.00 (sobota) Zawody z udziałem obserwatora ZZSS  
19.10.2019 r. godz. 9.00 (sobota) Zawody z udziałem obserwatora ZZSS  
09.11.2019 r. godz. 10.00 (sobota) III  Memoriał Staszka Żyły Zawody z udziałem obserwatora ZZSS
23.11.2019 r. godz. 9.00 (sobota) Zawody z udziałem obserwatora ZZSS  
14.12.2019 r. godz. 9.00 (sobota) Puchar Prezesa UNIA Sp. z o. o. Zawody z udziałem  obserwatora ZZSS  Strzelnica Kryta UNIA Sp. z o. o. Koszalin, ul. Szczecińska 25A.

WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA:  
1. W związku z dużą ilością strzelających obowiązkiem strzelającego jest zapoznanie się niniejszym regulaminem oraz na postawie Ustawy o broni i amunicji wpisać się do książki rejestru pobytu na strzelnicy.  
2. W zawodach strzeleckich mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 12 rok życia (konkurencje: strzelanie dokładne karabin pneumatyczny, strzelanie dokładne – pistolet (rewolwer) bocznego zapłonu oraz strzelanie dokładne – karabin bocznego zapłonu).
Warunkiem przystąpienia do zawodów jest okazanie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach, okazanie legitymacji szkolnej. Uczestnictwo w zawodach jest możliwe tylko przy udziale rodziców lub opiekunów prawnych.  
3. W zawodach strzeleckich mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 rok życia - wszystkie konkurencje.
4. Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie opłaty za start w poszczególnych konkurencjach:  

 

Własna broń i amunicja 

Broń i amunicja strzelnicy 

Konkurencja nr 1 

30,00 zł  

50,00 zł  

Konkurencja nr 2 

30,00 zł  

40,00 zł  

Konkurencja nr 3 

25,00 zł  

40,00 zł  

Konkurencja nr 4 

15,00 zł  

15,00 zł  

Konkurencja nr 5 

30,00 zł  

40,00 zł  

Konkurencja nr 6 

25,00 zł  

35,00 zł  

Konkurencja nr 7 

10,00 zł  

10,00 zł  

5. Poczęstunek: 1,00 zł

6. Zgłoszenia można dokonywać telefonicznie pod nr 094 347 36 50  w godz. 15.00 – 20.00  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.., a także w dniu zawodów do godz. 13.00.  

KONKURENCJE STRZELECKIE:  
1. Strzelanie dokładne–pistolet (rewolwer) bocznego zapłonu  
• broń – pistolet (rewolwer) bocznego zapłonu w kalibrze 22 LR (5,6 mm)  
• ilość strzałów: 3 próbne + 20 ocenianych  
• odległość – 25 m  
• cel – tarcza TS2 (pierścieniowa)  
• postawa – stojąc z wolnej ręki lub oburącz  
• czas:3 strzałów próbnych – 2 min.  
• 20 strzałów ocenianych – 10 min.  
• maksymalna ilość punktów do uzyskania – 200 pkt.  

2. Strzelanie dokładne–pistolet (rewolwer) centralnego zapłonu   
• broń – pistolet (rewolwer) centralnego zapłonu w kalibrze 7,62 mm – 11,43 mm,
• ilość strzałów: 3 próbne + 10 ocenianych
• odległość – 25 m.  
• cel – tarcza TS2 (pierścieniowa)  
• postawa – stojąc z wolnej ręki lub oburącz
• czas:   3 strzały próbne – 2 min.  
• 10 strzałów ocenianych – 8 min.  
• maksymalna ilość punktów do uzyskania – 100 pkt.

3. Strzelanie szybkie  – pistolet centralnego zapłonu  
• broń – pistolet centralnego zapłonu w kalibrze 9,00 mm  – 11,43 mm  
• ilość strzałów: 10 ocenianych (2 x po 5 strzałów; ładujemy dwa magazynki po 5 naboi)  
• odległość – 15 m  
• cel – tarcza TS – 9  
• wymiana magazynka następuje po oddaniu 5-go strzału  
• postawa – stojąc z wolnej ręki lub oburącz   
• maksymalna ilość punktów do uzyskania – 100 pkt.  
Konkurencja będzie prowadzona indywidualnie. Zawodnik po komendzie START oddaje 10strzałów, wliczając w to czas na wymianę wcześniej przygotowanego i załadowanego drugiego magazynka.  
Czas strzelania liczony jest od komendy START do oddania 10 strzału.  
O wyniku zawodnika decydować będzie następujący współczynnik/przelicznik:  

(Punkty * 10)/Czas = Wynik Np. (40 punktów * 10)/40 sekund = 10  
Im wyższy współczynnik tym wyższa lokata zawodnika. W przypadku uzyskania identycznego współczynnika przez dwóch lub więcej zawodników, o miejscu decydować będzie lepszy czas. Uzyskany czas będzie liczony do setnych części sekundy.  

4. Strzelanie dokładne karabin pneumatyczny  
• broń – karabin pneumatyczny kal. 4,5 mm  
• ilość strzałów: 10 ocenianych  
• odległość – 10 m  
• cel – tarcza Kpn  
• postawa – stojąca bez podparcia  
• maksymalna ilość punktów do uzyskania – 100 pkt.  

5. Konkurencja strzelba gładkolufowa    
• broń – strzelba gładko lufowa  
• amunicja typu breneka  
• odległość – 25 m  
• cel – tarcza TS2  
• postawa – stojąc  
• przyrządy celownicze otwarte (bez kolimatora)  
• ilość strzałów: 5 ocenianych  
• maksymalna ilość punktów do uzyskania – 50 pkt.  

6. Strzelanie dokładne – karabin bocznego zapłonu  
• broń – karabin bocznego zapłonu w kalibrze 22 LR (5,6 mm)  
• ilość strzałów: 3 próbne + 10 ocenianych  
• odległość – 30 m  
• cel – tarcza Ksp50  
• postawa – stojąc , bez podpórki   
• czas:3 strzałów próbnych – 2 min.  
• 10 strzałów ocenianych – 12 min.  
• maksymalna ilość punktów do uzyskania – 100 pkt.  

7. Konkurencja dodatkowa ZŁOTY STRZAŁ - finał australijski    
• broń – pistolet centralnego zapłonu w kalibrze 9,00 mm – 11,43 mm,  
• odległość – 25 m  
• cel – tarcza TS2 (pierścieniowa)  
• postawa - stojąc z wolnej ręki lub oburącz   
• czas – jedna minuta na jeden strzał  
• każdy zawodnik ładuje magazynek 1 nabojem i oddaje jeden strzał  
• po każdej serii odpada zawodnik który uzyskał najsłabszy wynik i tak aż do wyłonienia zwycięzcy. W przypadku uzyskania przez dwóch i więcej zawodników takiego samego najgorszego wyniku, będzie prowadzona dogrywka pomiędzy tymi zawodnikami  

ZASADY I OCENA ZAWODÓW:  
Zawody strzeleckie rozgrywane będą zgodnie z regulaminem zawodów oraz przepisami Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.  Decyzje sędziego głównego są ostateczne.  

BROŃ I AMUNICJA  
1. Broń i amunicja własna lub zabezpieczona przez organizatora zawodów (pistolety, rewolwery, karabiny).  
2. Broń przed rozpoczęciem konkurencji strzeleckich musi być oficjalnie sprawdzona przez sędziego głównego.  

KLASYFIKACJA   
Indywidualna dla każdego uczestnika w danej konkurencji. O kolejności zawodników decyduje suma punktów zdobytych w danej konkurencji   W przypadku uzyskania równej ilości przestrzelin w danej konkurencji przez dwóch   i więcej zawodników, o kolejności decyduje liczba uzyskanych 10 wewnętrznych,  a następnie ilość 10, 9, 8 itd.  

TROFEA SPORTOWE:
• Za zwycięstwo w konkurencji 1, 2, 3, 4, 5, 6 Puchar (statuetka) i dyplom  
• Za II, III miejsce w konkurencji 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dyplom  
• Dla zwycięzcy ZŁOTEGO STRZAŁU (finał australijski): Statuetka i dyplom             

POZOSTAŁE:  
Przy dużej ilości uczestniczących zawodników organizator zastrzega sobie prawo do rozdania nagród na następnych zawodach pomiędzy godziną 10.00 a 11.00. Organizatorzy mają prawo nie dopuścić zawodnika do strzelania w przypadku naruszenia regulaminu strzelnicy, zasad bezpieczeństwa obchodzenia się z bronią i niespełniania wymagań technicznych broni.                    

 

Zapraszamy do udziału