75-837 Koszalin,
ul. Lechicka 23

94 342 40 35
u@unia.koszalin.pl

REGULAMIN

Otwarte Zawody Strzeleckie

I CEL ZAWODÓW

 1. Integracja środowiska strzeleckiego.
 2. Doskonalenie umiejętności strzeleckich.
 3. Rywalizacja sportowa i rekreacja.
 4. Popularyzacja sportu strzeleckiego.
 5. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu.

 

II ORGANIZATORZY ZAWODÓW:

Klub Strzelecki LOK Bobolice

UNIA Sp. z o. o. w Koszalinie

 

III  TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

29.01.2022 r. godz. 9.00 (sobota) Strzelnica UNIA ul. Szczecińska 27D Koszalin, z obserwatorem ZZSS

19.02.2022 r. godz. 9.00 (sobota) Strzelnica UNIA ul. Szczecińska 27D Koszalin z obserwatorem ZZSS

19.03.2022 r. godz. 9.00 (sobota) Strzelnica UNIA ul. Szczecińska 27D Koszalin z obserwatorem ZZSS

23.04.2022 r. godz. 9.00 (sobota) Strzelnica UNIA ul. Szczecińska 27D Koszalin z obserwatorem ZZSS

21.05.2022 r. godz. 9.00 (sobota) Strzelnica UNIA ul. Szczecińska 27D Koszalin z obserwatorem ZZSS

18.06.2022 r. godz. 9.00 (sobota) Strzelnica UNIA ul. Szczecińska 27D Koszalin z obserwatorem ZZSS

27.08.2022 r. godz. 9.00 (sobota) Strzelnica UNIA ul. Szczecińska 27D Koszalin z obserwatorem ZZSS

17.09.2022 r. godz. 9.00 (sobota) Strzelnica UNIA ul. Szczecińska 27D Koszalin z obserwatorem ZZSS

22.10.2022 r. godz. 9.00 (sobota) Strzelnica UNIA ul. Szczecińska 27D Koszalin z obserwatorem ZZSS

12.11.2022 r. godz. 10.00 (sobota) Strzelnica UNIA ul. Szczecińska 27D Koszalin z obserwatorem ZZSS

VI Memoriał Staszaka Żyły (3 konkurencje- regulamin dostępny w październiku 2022)

26.11.2022 r. godz. 9.00 (sobota) Strzelnica UNIA ul. Szczecińska 27D Koszalin z obserwatorem ZZSS

10.12.2022 r. godz. 9.00 (sobota) Strzelnica UNIA ul. Szczecińska 27D Koszalin z obserwatorem ZZSS

 

 IV WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA:

 1. Obowiązkiem strzelającego jest zapoznanie się niniejszym regulaminem oraz na postawie Ustawy o broni i amunicji wpisać się do książki rejestru pobytu na strzelnicy.
 2. W zawodach strzeleckich mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 12 rok życia (konkurencje: strzelanie dokładne karabin pneumatyczny, strzelanie dokładne  – pistolet (rewolwer) bocznego zapłonu oraz strzelanie dokładne – karabin bocznego zapłonu). Warunkiem przystąpienia do zawodów jest okazanie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach, okazanie legitymacji szkolnej. Uczestnictwo w zawodach jest możliwe tylko przy udziale rodziców lub opiekunów prawnych.
 3. Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie opłaty za start w poszczególnych konkurencjach:
 

Własna broń i amunicja

Broń i amunicja strzelnicy

Konkurencja nr 1

33,00 zł

55,00 zł

Konkurencja nr 2

33,00 zł

44,00 zł

Konkurencja nr 3

28,00 zł

44,00 zł

Konkurencja nr 4

18,00 zł

22,00 zł

Konkurencja nr 5

33,00 zł

44,00 zł

Konkurencja nr 6

28,00 zł

39,00 zł

 1. Zgłoszenia można dokonywać telefonicznie pod nr 94 347 36 50 w godz. 15.00 – 20.00; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., a także w dniu zawodów do godz. 13.00.

 

V KONKURENCJE STRZELECKIE:

 1. Strzelanie dokładne – pistolet (rewolwer) sportowy
  • broń – pistolet (rewolwer) sportowy w kalibrze 22 LR (5,6 mm)
  • ilość strzałów: 3 próbne + 20 ocenianych
  • odległość – 25 m
  • cel – tarcza TS2 (pierścieniowa)
  • postawa – stojąc, wyłącznie strzelanie jednorącz
  • czas:   3 strzałów próbnych – 2 min
             20 strzałów ocenianych – 20 min
  • maksymalna ilość punktów do uzyskania – 200 pkt.

   

  1. Strzelanie dokładne – pistolet (rewolwer) centralnego zapłonu
  • broń – pistolet (rewolwer) centralnego zapłonu w kalibrze 7,62 mm – 11,43 mm,
  • ilość strzałów: 3 próbne + 10 ocenianych
  • odległość – 25 m.
  • cel – tarcza TS2 (pierścieniowa)
  • postawa – stojąc z wolnej ręki lub oburącz
  • czas: 3 strzałów próbnych – 2 min
           10 strzałów ocenianych – 8 min
  • maksymalna ilość punktów do uzyskania – 100 pkt.

   

  1. Strzelanie szybkie – pistolet centralnego zapłonu
  • broń – pistolet centralnego zapłonu w kalibrze 9,00 mm – 11,43 mm
  • ilość strzałów: 10 ocenianych (2 x po 5 strzałów; ładujemy dwa magazynki po 5 naboi)
  • odległość – 15 m
  • cel – tarcza TS – 9
  • wymiana magazynka następuje po oddaniu 5-go strzału
  • postawa – stojąc z wolnej ręki lub oburącz
  • maksymalna ilość punktów do uzyskania – 100 pkt.

   

  Konkurencja będzie prowadzona indywidualnie. Zawodnik po komendzie START oddaje 10 strzałów, wliczając w to czas na wymianę wcześniej przygotowanego i załadowanego drugiego magazynka.

  Czas strzelania liczony jest od komendy START do oddania 10 strzału.

  O wyniku zawodnika decydować będzie następujący współczynnik/przelicznik:

  (Punkty * 10)/Czas = Wynik

  Np. (40 punktów * 10)/40 sekund = 10

  Im wyższy współczynnik tym wyższa lokata zawodnika. W przypadku uzyskania identycznego współczynnika przez dwóch lub więcej zawodników, o miejscu decydować będzie lepszy czas. Uzyskany czas będzie liczony do setnych części sekundy.

   

  1. Strzelanie dokładne karabin pneumatyczny
  • broń – karabin pneumatyczny kal. 4,5 mm
  • ilość strzałów: 10 ocenianych
  • odległość – 10 m
  • cel – tarcza Kpn
  • postawa – stojąca bez podparcia
  • maksymalna ilość punktów do uzyskania – 100 pkt.

   

  1. Konkurencja strzelba gładkolufowa
  • broń – strzelba gładkolufowa
  • amunicja typu breneka
  • odległość – 25 m
  • cel – tarcza TS2
  • postawa – stojąc
  • przyrządy celownicze otwarte (bez kolimatora)
  • ilość strzałów: 5 ocenianych
  • maksymalna ilość punktów do uzyskania – 50 pkt.

   

  1. Strzelanie dokładne – karabin sportowy
  • broń – karabin sportowy w kalibrze 22 LR (5,6 mm)
  • ilość strzałów: 3 próbne + 10 ocenianych
  • odległość – 30 m
  • cel – tarcza Ksp50
  • postawa – stojąc, bez podpórki
  • czas:     3 strzałów próbnych – 2 min
              10 strzałów ocenianych – 12 min
  • maksymalna ilość punktów do uzyskania – 100 pkt.

   VI ZASADY I OCENA ZAWODÓW:

  1. Zawody strzeleckie rozgrywane będą zgodnie z regulaminem zawodów oraz przepisami Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.
  2. Decyzje sędziego głównego są ostateczne.

  VII BROŃ I AMUNICJA

  1. Broń i amunicja własna lub zabezpieczona przez organizatora zawodów (pistolety, rewolwery, karabiny).
  2. Broń przed rozpoczęciem konkurencji strzeleckich musi być oficjalnie sprawdzona przez sędziego głównego.

  VIII KLASYFIKACJA

  Indywidualna dla każdego uczestnika w danej konkurencji. O kolejności zawodników decyduje suma punktów zdobytych w danej konkurencji. W przypadku uzyskania równej ilości przestrzelin w danej konkurencji przez dwóch i więcej zawodników, o kolejności decyduje liczba uzyskanych 10 wewnętrznych, a następnie ilość 10, 9, 8 itd.

  IX TROFEA SPORTOWE:.

  • Za zwycięstwo w konkurencji 1, 2, 3, 4, 5, 6 Puchar (statuetka) i dyplom
  • Za II, III miejsce w konkurencji 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dyplom

  X POZOSTAŁE:

  Organizatorzy mają prawo nie dopuścić zawodnika do strzelania w przypadku naruszenia regulaminu strzelnicy, zasad bezpieczeństwa obchodzenia się z bronią i niespełniania wymagań technicznych broni.  Kontrola techniczna broni (waga spustu, waga broni).

  Zapraszamy do udziału.