75-837 Koszalin,
ul. Lechicka 23

94 342 40 35
u@unia.koszalin.pl

 REGULAMIN

Otwarte Zawody Strzeleckie

I. CEL ZAWODÓW

 1. Integracja środowiska strzeleckiego.
 2. Doskonalenie umiejętności strzeleckich.
 3. Rywalizacja sportowa i rekreacja.
 4. Popularyzacja sportu strzeleckiego.
 5. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu.
 6. Zaliczenie startów do przedłużenia licencji PZSS na rok 2025.

 II. ORGANIZATORZY ZAWODÓW:

 Uczniowski Klub Sportowy Lotnik w Rosnowie – licencja PZSS LK-1435/2022 UNIA Sp. z o. o. w Koszalinie    

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

27.01.2024r. godz. 9.00 (sobota) Strzelnica UNIA ul. Szczecińska 27D Koszalin z obserwatorem ZZSS

24.02.2024 r. godz. 9.00 (sobota) Strzelnica UNIA ul. Szczecińska 27D Koszalin z obserwatorem ZZSS

23.03.2024 r. godz. 9.00 (sobota) Strzelnica UNIA ul. Szczecińska 27D Koszalin z obserwatorem ZZSS

20.04.2024r. godz. 9.00 (sobota) Strzelnica UNIA ul. Szczecińska 27D Koszalin z obserwatorem ZZSS

18.05.2024 r. godz. 9.00 (sobota) Strzelnica UNIA ul. Szczecińska 27D Koszalin z obserwatorem ZZSS

15.06.2024 r. godz. 9.00 (sobota) Strzelnica UNIA ul. Szczecińska 27D Koszalin z obserwatorem ZZSS

14.09.2024 r. godz. 9.00 (sobota) Strzelnica UNIA ul. Szczecińska 27D Koszalin z obserwatorem ZZSS

19.10.2024 r. godz. 9.00 (sobota) Strzelnica UNIA ul. Szczecińska 27D Koszalin z obserwatorem ZZSS

16.11.2024 r. godz. 9.00 (sobota) Strzelnica UNIA ul. Szczecińska 27D Koszalin z obserwatorem ZZSS

07.12.2024 r. godz. 9.00 (sobota) Strzelnica UNIA ul. Szczecińska 27D Koszalin z obserwatorem ZZSS

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA:

 1. W zawodach uczestniczyć mogą członkowie klubów zrzeszonych w ZZSS lub zawodnicy posiadający ważną licencję zawodniczą PZSS.
 2. W zawodach strzeleckich mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 12 rok życia (konkurencje: strzelanie dokładne karabin pneumatyczny, strzelanie dokładne – pistolet (rewolwer) bocznego zapłonu oraz strzelanie dokładne – karabin bocznego zapłonu). Warunkiem przystąpienia do zawodów jest okazanie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach, okazanie legitymacji szkolnej. Uczestnictwo w zawodach jest możliwe tylko przy udziale rodziców lub opiekunów prawnych.
 3. Obowiązkiem strzelającego jest zapoznanie się niniejszym regulaminem oraz na postawie Ustawy o broni i amunicji wpisać się do książki rejestru pobytu na strzelnicy.
 1. Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie opłaty za start w poszczególnych konkurencjach:

 

Własna broń i amunicja

Broń i amunicja strzelnicy

Konkurencja nr 1

36,00 zł

50,00 zł

Konkurencja nr 2

36,00 zł

50,00 zł

Konkurencja nr 3

36,00 zł

50,00 zł

Konkurencja nr 4

25,00 zł

30,00 zł

Konkurencja nr 5

36,00 zł

50,00 zł

Konkurencja nr 6

36,00 zł

50,00 zł

 

 1. Zgłoszenia można dokonywać telefonicznie pod nr 094 347 36 50 w godz. 15.00 – 20.00, drogą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.., a także w dniu zawodów do godz. 13.00.

 V. KONKURENCJE STRZELECKIE:

 1. Strzelanie dokładne – pistolet (rewolwer) sportowy
  • broń – pistolet (rewolwer) sportowy w kalibrze 22 LR (5,6 mm)
  • ilość strzałów: 3 próbne + 10 ocenianych
  • odległość – 25 m
  • cel – tarcza TS2 (pierścieniowa)
  • postawa – stojąc, strzelanie oburącz
  • Ø czas:              3 strzałów próbnych – 2 min.

                                         10 strzałów ocenianych – 10 min.

 • maksymalna ilość punktów do uzyskania – 100 pkt.

 

 1. Strzelanie dokładne – pistolet (rewolwer) centralnego zapłonu
 • broń – pistolet (rewolwer) centralnego zapłonu w kalibrze 7,62 mm – 11,43 mm,
 • Ø ilość strzałów: 3 próbne + 10 ocenianych
 • Ø odległość – 25 m.
 • cel – tarcza TS2 (pierścieniowa)
 • postawa – stojąc z wolnej ręki lub oburącz
 • Ø czas:              3 strzały próbne – 2 min.

                                10 strzałów ocenianych – 10 min.

 • maksymalna ilość punktów do uzyskania – 100 pkt.

 

 1. Strzelanie szybkie – pistolet centralnego zapłonu
 • broń – pistolet centralnego zapłonu w kalibrze 9,00 mm – 11,43 mm
 • ilość strzałów: 10 ocenianych (2 x po 5 strzałów; ładujemy dwa magazynki po 5 naboi)
 • Ø odległość – 15 m
 • cel – tarcza TS – 9
 • wymiana magazynka następuje po oddaniu 5-go strzału
 • postawa – stojąc z wolnej ręki lub oburącz
 • maksymalna ilość punktów do uzyskania – 100 pkt.

Konkurencja będzie prowadzona indywidualnie. Zawodnik po komendzie START oddaje 10 strzałów, wliczając w to czas na wymianę wcześniej przygotowanego i załadowanego drugiego magazynka.

Czas strzelania liczony jest od komendy START do oddania 10 strzału.

O wyniku zawodnika decydować będzie następujący współczynnik/przelicznik:

(Punkty * 10)/Czas = Wynik Np. (40 punktów * 10)/40 sekund = 10

Im wyższy współczynnik tym wyższa lokata zawodnika. W przypadku uzyskania identycznego współczynnika przez dwóch lub więcej zawodników, o miejscu decydować będzie lepszy czas. Uzyskany czas będzie liczony do setnych części sekundy.

 

 1. Strzelanie dokładne karabin pneumatyczny
 • broń – karabin pneumatyczny kal. 4,5 mm
 • ilość strzałów: 3 próbne, 10 ocenianych
 • odległość – 10 m
 • cel – tarcza Kpn
 • postawa – stojąca bez podparcia
 • maksymalna ilość punktów do uzyskania – 100 pkt.

 

 1. Konkurencja strzelba gładkolufowa
 • broń – strzelba gładkolufowa
 • amunicja typu breneka
 • odległość – 25 m
 • cel – tarcza TS2
 • postawa – stojąc
 • przyrządy celownicze otwarte lub zamknięte (bez kolimatora)
 • ilość strzałów: 5 ocenianych
 • maksymalna ilość punktów do uzyskania – 50 pkt.

 

 1. Strzelanie dokładne – karabin sportowy
 • broń – karabin sportowy w kalibrze 22 LR (5,6 mm)
 • ilość strzałów: 3 próbne + 10 ocenianych
 • odległość – 30 m
 • cel – tarcza Ksp50
 • postawa – stojąc , bez podpórki
 • czas:     3 strzałów próbnych – 2 min.

                    10 strzałów ocenianych – 12 min.

 • maksymalna ilość punktów do uzyskania – 100 pkt.

  VI. ZASADY I OCENA ZAWODÓW:

 • Zawody strzeleckie rozgrywane będą zgodnie z regulaminem zawodów oraz przepisami Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.
 • Decyzje sędziego głównego są ostateczne.

 VII. BROŃ I AMUNICJA

 1. Broń i amunicja własna lub zabezpieczona przez organizatora zawodów (pistolety, rewolwery, karabiny).
 2. Broń przed rozpoczęciem konkurencji strzeleckich musi być oficjalnie sprawdzona przez sędziego głównego.

 VIII. KLASYFIKACJA

Indywidualna dla każdego uczestnika w danej konkurencji. O kolejności zawodników decyduje suma punktów zdobytych w danej konkurencji   W przypadku uzyskania równej ilości przestrzelin w danej konkurencji przez dwóch   i więcej zawodników, o kolejności decyduje liczba uzyskanych 10 wewnętrznych, a następnie ilość 10, 9, 8 itd.

 XI. TROFEA SPORTOWE:

 • Za zwycięstwo w konkurencji 1, 2, 3, 4, 5, 6 Puchar (statuetka) i dyplom
 • Za II, III miejsce w konkurencji 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dyplom

                                                                           

 POZOSTAŁE:

Organizatorzy mają prawo nie dopuścić zawodnika do strzelania w przypadku naruszenia regulaminu strzelnicy, zasad bezpieczeństwa obchodzenia się z bronią i niespełniania wymagań technicznych broni.  Kontrola techniczna broni (waga spustu, waga broni).                                                                                  

                                                Zapraszamy do udziału.