75-837 Koszalin,
ul. Lechicka 23

94 342 40 35
u@unia.koszalin.pl

TERMINARZ OTWARTYCH ZAWODÓW STRZELECKICH

Nazwa imprezy strzeleckiej

Termin

Otwarte Zawody Strzeleckie

29 stycznia 2022
Zawody z Obserwatorem ZZSS

Otwarte Zawody Strzeleckie

19 lutego 2022
Zawody z Obserwatorem ZZSS

Otwarte Zawody Strzeleckie

19 marca 2022
Zawody z Obserwatorem ZZSS

Otwarte Zawody Strzeleckie

23 kwietnia 2022
Zawody z Obserwatorem ZZSS

Otwarte Zawody Strzeleckie

17 września 2022
Zawody z Obserwatorem ZZSS

Otwarte Zawody Strzeleckie

29 października 2022
Zawody z Obserwatorem ZZSS

Otwarte Zawody Strzeleckie

26 listopada 2022
Zawody z Obserwatorem ZZSS
Otwarte Zawody Strzeleckie
o Puchar Prezesa
UNIA Spółka z o.o.

Zakończenie sezonu
10 grudnia 2022
Zawody z Obserwatorem ZZSS