75-837 Koszalin,
ul. Lechicka 23

94 342 40 35
u@unia.koszalin.pl

 

Usługi polegają na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach oraz systemach alarmowych. Sygnały te przyjmowane są przez Uzbrojone Stanowisko Interwencyjne (USI), a następnie informacje o wszelkich naruszeniach i nieprawidłowościach wykrytych przez system alarmowy przekazywane są do policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, Grupy Interwencyjnej oraz osób wskazanych przez klienta, zgodnie z wcześniej przyjętymi procedurami.

 

Posiadamy nowoczesne systemy monitorowania sygnałów alarmów w Koszalinie, Kołobrzegu i Człuchowie oraz własne Grup Interwencyjnych, co pozwala na podjęcie skutecznej interwencji w trybie natychmiastowym. Wszyscy pracownicy Grup Interwencyjnych wpisani są na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, są uzbrojeni i wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego.

W ramach usług ochrony elektronicznej oferujemy Państwu:
• całodobowe monitorowanie sygnałów przez Uzbrojone Stanowisko Interwencyjne;
• identyfikację osób uzbrajających lub rozbrajających system;
• szybkie i skuteczne reagowanie na zagrożenia;
• bezzwłoczny kontakt z Grupami Interwencyjnymi;
• atrakcyjny abonament miesięczny obejmujący monitorowanie sygnałów alarmowych;
• zdalne sterowanie systemem zabezpieczającym Państwa mienie przy pomocy smartfona lub tabletu;
• kompleksowe zabezpieczenie obiektu systemem alarmowym;
• konsultacje i projektowanie systemu alarmowego dostosowanego do państwa potrzeb;
• sprzedaż zaprojektowanych systemów alarmowych;
• systematyczną konserwację obsługiwanych systemów alarmowych.

 

 

 Ochrona elektroniczna jest najskuteczniejszym systemem, który zadba o bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich!

 

 

Uzyskaj więcej informacji, kontaktując się z Kierownikami ds. Ochrony z poszczególnych lokalizacji.