75-837 Koszalin,
ul. Lechicka 23

94 342 40 35
u@unia.koszalin.pl

Centrum Doskonalenia Zawodowego realizuje  następujące kursy i szkolenia:

Kursy i szkolenia dla pracowników ochrony
Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej
Kurs doszkalający dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (odnowienie uprawnień po 5 latach)
• Szkolenie kierownik bezpieczeństwa (imprezy masowe)
• Szkolenie członek służby porządkowej i służby informacyjnej  (imprezy masowe)
• Wyszkolenie strzeleckie dla osób ubiegających się o dopuszczenie do posiadania broni

Kursy z zakresu obsługi urządzeń transportu bliskiego
kierowca-operator wózka jezdniowego (wózek widłowy) z bezpieczną wymianą butli gazowej
obsługa podestów ruchomych
obsługa żurawi samojezdnych i przenośnych (HDS)
obsługa suwnic

Kursy przygotowujące do egzaminów kwalifikacyjnych w zakresie:
eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, grupy 1, 2, 3
dozoru, grupy 1, 2, 3

Okresowe szkolenia BHP dla różnych grup zawodowych